Chào mừng bạn đến với website MN Thủy Tiên 2

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Trường Mầm non Thủy Tiên 2 thông báo Hội đồng xét tuyển viên chức năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 470hdxt-qd-thanh-lap-ban-kiem-phieu_2510202111641.pdf
File thứ 2: 471hdxt-thanh-lap-ban-kiem-tra_2510202111641.pdf
File thứ 3: 6403qd-hoi-dong-xet-tuyen-khoi-mn_2510202111641.pdf
File thứ 4: ban-kiem-phieu-danh-sach-ung-vien_2510202111641.pdf
File thứ 5: 470hdxt-qd-thanh-lap-ban-kiem-phieu_2510202111724.pdf
File thứ 6: 471hdxt-thanh-lap-ban-kiem-tra_2510202111724.pdf
File thứ 7: 6403qd-hoi-dong-xet-tuyen-khoi-mn_2510202111724.pdf
File thứ 8: ban-kiem-phieu-danh-sach-ung-vien_2510202111724.pdf
File thứ 9: 470hdxt-qd-thanh-lap-ban-kiem-phieu_2510202111913.pdf
File thứ 10: 471hdxt-thanh-lap-ban-kiem-tra_2510202111913.pdf
File thứ 11: 6403qd-hoi-dong-xet-tuyen-khoi-mn_2510202111913.pdf
File thứ 12: ban-kiem-phieu-danh-sach-ung-vien_2510202111913.pdf
File thứ 13: 470hdxt-qd-thanh-lap-ban-kiem-phieu_25102021112751.pdf
File thứ 14: 471hdxt-thanh-lap-ban-kiem-tra_25102021112751.pdf
File thứ 15: 6403qd-hoi-dong-xet-tuyen-khoi-mn_25102021112751.pdf
File thứ 16: ban-kiem-phieu-danh-sach-ung-vien_25102021112751.pdf
 Văn bảnadmin25-10-2021
2 Văn bản số 193/MNTT2 ngày 13/8/2021 Về đăng công báo thông tin tuyển dụng viên chức trường Mầm non Thủy Tiên 2, huyện Bình Chánh năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: van-ban-dang-bao-nh-2021-2022-mn-thuy-tien-2_1382021124039.doc
193/MNTT2Văn bảnadmin13-08-2021
3 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá viên chức và người lao động trong trường Mầm non Thuỷ Tiên 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc-danh-gia-xep-loai-chat-luong-vc-nld_2362021161259.pdf
21/QĐ-MNTT2Văn bảnadmin23-06-2021
4 Quyết định số 3649/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Huyện Bình Chánh về công nhận Hội đồng trường của Trường Mầm non Thuỷ Tiên 2 (Nhiệm kỳ 2021-2026)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3649qd-cong-nhan-hoi-dong-truong_186202116412.pdf
3649/QĐ-UBNDVăn bảnadmin18-06-2021
5 Báo cáo tháng hành động phòng chống ma tuý (Số 159/BC-MNTT2 ngày 17/6/2021)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 159-bc-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy0001_1562021173358.pdf
 Văn bảnadmin15-06-2021
6 Kế hoạch số 158/KH-MNTT2 ngày 17/6/2021 về phòng chống ma tuý trong trường mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 158-kh-phong-chong-ma-tuy0001_1562021173021.pdf
 Văn bảnadmin15-06-2021
7 Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý và phân loại chất thải rắn sinh hoạt trong trường học (số 156/BC-MNTT20)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 156-bao-cao-phan-laoij-chat-thai-ran-sinh-hoat0001_156202117235.pdf
 Văn bảnadmin15-06-2021
8 Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh khai báo y tế điện tử bằng mã QR
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-va-day-manh-khai-bao_26202194110.doc
 Văn bảnadmin02-06-2021
9 Quyết định số 133/QĐ-MNTT 2 về thành lập Tổ An toàn Covid-19 của Trường Mầm non Thủy Tiên 2 Phân công nhiệm vụ Tổ An toàn Covid-19 của Trường Mầm non Thủy Tiên 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mntt-2-qd-thanh-lap-to-an-toan-covid-pgd_26202193628.doc
File thứ 2: mntt-2-phan-cong-to-an-toan-covid_26202193628.docx
 Văn bảnadmin02-06-2021
10 Biên bản niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bb_niem_yet_cong_khai_ket_qua_xet_tuyen_3011202015.docx
 Văn bản 30-11-2020
11 Phương án - Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_cho_tre_di_hoc_tro_lai_185202014.docx
File thứ 2: phuong_an_cach_ly_khi_tre_ho_sot_185202017.docx
File thứ 3: phuong_an_don_tra_tre_ngay_18-5_185202017.docx
 Văn bản 18-05-2020
12 Kế hoạch phát động phong trào thi đua
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_phat_dong_ptrao_thi_dua_chao_mug_dai_hoi_dang_bo_233202014.docx
 Văn bản 23-03-2020
13 Các biểu mẫu công khai theo thông tư 36-2017-ttbgd&đt  3 công khai 19-09-2018
14 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018  Văn bản 09-09-2018