Chào mừng bạn đến với website MN Thủy Tiên 2
Thứ ba, 1/6/2021, 11:56
Lượt đọc: 38

Hội thi "Tìm hiểu về cuộc đời và sụ nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh"

Ngày 19/5/2021 Công đoàn Trường Mầm non Thuỷ Tiên 2 tổ chức hội thi "Tìm hiểu về cuộc đời và sụ nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh" Thông qua cuộc thi, đã tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về một nhân cách lớn, một nhà cách mạng lỗi lạc, một con người ưu tú của dân tộc đã giành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đồng thời nâng cao ý thức về tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng cho mọi người. Công đoàn tin tưởng với tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm và sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động sẽ đưa phong trào của nhà trường ngày càng phát triển hơn nữa.


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86