Chào mừng bạn đến với website MN Thủy Tiên 2
Thứ hai, 15/11/2021, 11:39
Lượt đọc: 43

HỘI NGHI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Công văn số 1512/GDĐT-CĐGD ngày 01/11/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Bình Chánh hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của các trường công lập năm học 2021 – 2022. Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và nội dung các quy chế mới đã được Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức các tổ của đơn vị thông qua ngày 03 tháng 11 năm 2021; Nhằm phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2020 – 2021, thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học 2021-2022. Ngày 12/11/2021 trường Mầm non Thuỷ Tiên 2 tổ chức Hội nghi cán bộ công chức viên chức năm học 2021-2022 nghiêm túc. Sau đây là một số hình ảnh trong Hội nghị:

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86