Chào mừng bạn đến với website MN Thủy Tiên 2
Thứ hai, 1/11/2021, 17:50
Lượt đọc: 137

Sinh hoạt Chủ điểm quý 4 năm 2021: Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống dịch COVID-19 – Nhận thức và hành động

Công tác đoàn thể là một nhiệm vụ thường xuyên và liên tục tại đơn vị, với vai trò là lực lượng tiên phong, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ được cấp chi ủy vô cùng quan tâm. Ngày 01/11/2021 Chi đoàn trường Mầm non Thủy Tiên 2đã tổ chức Sinh hoạt Chủ điểm quý 4 năm 2021: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống dịch COVID-19 – Nhận thức và hành động” Với những nhiệm vụ trọng tâm: 1. Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên hiệu quả về công tác phòng, chống dịch của thành phố 2. Quán triệt việc đoàn viên gương mẫu chấp hành các quy định, chủ trương về công tác phòng, chống dịch 3. “Mỗi đoàn viên đóng góp 01 ý tưởng giải pháp về công tác phòng, chống dịch” 4. Mỗi đoàn viên là một chiến sĩ, là chủ thể tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong buổi sinh hoạt chủ điểm, các bạn đoàn viên thanh niên còn bàn về 6 biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 sôi nổi, đóng góp ý kiến thiết thực, phù hợp tình hình thực tế hiện nay. Buổi sinh hoạt đã mang lại hiệu quả cao, góp phần vun đắp thêm nhận thức, tư tưởng cho các bạn đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn. Một số hình ảnh của Buổi sinh hoạt chủ điểm.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88